หน้าหลัก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ฉบับ ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน (ภาษาลาว)